Založ si blog

Sľub strany Smer svojím voličom v predčasných parlamentných voľbách 2012

Vieme ako skončili predčasné voľby 2012 v SR. Čo ma najviac zaujalo, tak rozhodnutie Smeru, že splní svoj sľub svojím voličom a to, že zachová sociálne istoty pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva pri konsolidácii verejných zdrojov čiže tým občanom SR, ktorých čistý mesačný príjem činí od 200 do 400 eur, dôchodcom či zamestnancom s minimálnou mzdou. Smer sľubuje svojím voličom, že pri tomto kroku Smeru bude nová vláda postupovať progresívnym zdanením vysoko-ziskových spoločnosti a nie uťahovaním opaskov bežným občanom našej krajiny.
Nesie to so sebou riziko prepúšťania zamestnancov v súkromnom sektore, kde sú mzdy zamestnancov niečo nad minimálnou mzdou tj. 327 eur a nárast vydajov pre sociálnu poisťovňu SR a následný nárast zníženia príjmov pre zdravotné poisťovne.
Pokiaľ ide o banky a obchodné reťazce, súkromné TV a ich príjmy z reklamy či hazardné hry a spoločnosti v podnikaní hazardných hier, tak plne súhlasím a malo sa to stať už dávno, keď nám zástupcovia ľudu začali vytvárať deficitné štátne rozpočty.
Je taktiež potrebné prehodnotiť privatizáciu od roku 1990  a retroaktívne prijať tvrdý zákon o preukazovaní nadobudnutého  majetku na podnikanie a vyvodiť dôsledky pre zástupcov ľudu, ktorí umožnili v čase kedy boli pri verejnej moci a tvorbe zákonov aj dôsledky nečestného nadobúdania majetku osobami zúčastnenými na privatizačných procesoch národného majetku. Takto by sme odhalili nie len špičku ľadovca spisu Gorila, ale verejnosti úplné gorilie nadobúdanie majetku na podnikanie.
Taktiež aj ekonómovia Smeru musia vedieť, že najlepšie sa konsolidujú verejné zdroje znížením nezamestnanosti čiže vytváraním pracovných príležitosti s vysokou pridanou hodnotou a to bez dotácii zahraničných aj tuzemských investorov a taktiež bez  poskytovania daňových prázdnin.  Československý podnikateľ Baťa nežiadal dotácie štátu pri vytváraní zamestnanosti alebo daňové prázdniny, ale pre svojich zamestnancov a ich rodinu postavil zdravotné zariadenie, byty pre zamestnancov a tiež jedáleň, kde zamestnanci a ich rodiny mali jedno teplé jedlo denne  zdarma. V poondiatej globalizácii, presune výroby to nie je možné, čo vyhovuje podnikateľom vo veľmi krátkom čase si vytvoriť zisky a ponechať sociálnu starostlivosť o bežných občanov na skorumpovaný štát systému zastupiteľskej pseudodemokracie v integračnom procese likvidácii svojej, našej krajiny. Takže v tomto integračnom a globalizačnom systéme so zastupiteľskou pseudodemokraciou pluralitných strán takáto demokracia občanom smrdí a občania sa právom dožadujú zmeny Islandskou revolúciou, ktorú komplici zhnitého systému oficiálnych slobodných médií skryli pred ľudstvom sveta.
Je tu aj ďalšia možnosť konsolidácie verejných zdrojov a to radikálnym znížením trhových miezd štátnym zamestnancom počnúc radikálnym znížením miezd na všetkých úrovniach od prezidenta, ombudsmana, úradu vlády, voleným zástupcom ľudu v parlamente, na ministerstvách, na úrade vlády, na miestnej úrovni štátnej a verejnej správy, v justícii všetkých stupňov, v polícii, armáde odobraním vy-sluchových dôchodkov, županom, starostom, v kultúre, v športe, euro poslancom, proste všetkým, ktorí majú trhové prijmi z dani daňových poplatníkov. Podnikateľ by nikdy nevyplácal trhové mzdy manažmentu až by bol stratový, ale štát si tento luxus socializmu pre ústavných činiteľov a vysokopostavených štátnych úradníkov režimu zastupiteľskej pseudodemokracie môže dovoliť len preto, že to zaplatia daňový poplatníci, čiže fyzické aj právnické osoby v danej krajine.
A tak v trhovej súkromnej ekonomike si jedinci k udržaniu režimu zastupiteľskej pseudodemokracie vyplácajú trhové mzdy neoprávnené  pri deficitných štátnych rozpočtoch a zadlžení svojej krajiny.  Pýtam sa, kedy na samitoch krajín  EÚ sa bude diskutovať aj o tomto nezodpovednom gazdovaní ústavných činiteľov v Európe?
Nikdy nebudem závidieť alebo odopierať trhové mzdy v spoločnosti aj vysokým štátnym úradníkom, ústavným činiteľom, pokiaľ dokážu spravovať krajinu, štát spôsobom, že budú tvoriť len vyrovnaný štátny rozpočet bez deficitu a verejného dlhu.
Je tu ďalšia vec týkajúca sa všetkých občanov SR, zmluva o trvalom eurovale, kedy bez súhlasu občanov SR, ústavný činitelia  porušia Ústavu SR (ČL. 7 ods. 1). Zdôrazňujem, že je to môj názor a presvedčenie, možná že sa mýlim.
Podľa môjho presvedčenia o ústavný zákon sa jedna aj vtedy, ak SR deklaruje – schváli aj  zmluvu o trvalom eurovale  a zmluvu o fiškálnej únii za podmienok, že radikálne sa neznížia trhové mzdy už vyššie uvedeným štátnym zamestnancom, kedy sa ústavný činitelia taktiež bez súhlasu občanov SR zaviažu k plneniu kritérií diktátu z Bruselu. Poslanci  Smeru, HZDS, SNS, SMK odovzdali do 70 významných vládnych kompetencii SR tomuto federálnemu európskemu spoločenstvu ratifikáciou Lisabonskej zmluvy v roku 2009. S určitosťou viem povedať, že by to v roku 2009 urobili aj ďalšie parlamentné  strany, SDKU-DS, Most-Hid, KDH až by boli vo vláde v tom čase, kedy Gorily z Bilderbergu odporúčali bábikám v jednotlivých krajinách Európy ratifikovať Lisabonskú zmluvu čiže EuroÚstávu bez referend v jednotlivých poslušných krajinách Európy nového diktátu –  NWO.
Zmluva o trvalom eurovale je, keď aj naša krajina sa zaviazala, zaviazali sa zástupcovia ľudu bez súhlasu z referenda, mandátu ľudu v referende, že je SR povinná prispievať v hotovosti do 7 dni už finančnou zárukou daňových poplatníkov SR a to nespočetne mnohokrát v následných rokoch na záchranu ekonomík štátov eurozóny a eura. A nie je to iba Grécko čo má tieto problémy s ekonomikou a verejnými zdrojmi, takže aj keby sa podarilo konsolidovať verejné zdroje našich budúcich  štátnych rozpočtov, tak náš dlh SR sa zväčší niekoľko násobne ak si krajiny eurozóny, vlády krajín eurozóny, nebudú plniť povinnosť konsolidovať verejné zdroje, takže časom prídu aj reštrikcie k všetkým občanom SR z dôvodu nášho narastajúceho dlhu.
Preto EU považujem za pekelný nastroj modrých elít sveta a to účelového dosahovania v integračnom procese, dosahovania feudálnej chudoby na desaťročia, naplánovanej skupinou  Bilderberg Group, Goríl z Bilderbergu už v minulom desaťročí na ktorom sa dlhodobo podieľa systém zastupiteľskej pseudodemokracie, globálny monopolný podnikatelia, korporácie a finančné inštitúcie sveta ako je súkromná SB, MMF, OSN,  ratingové agentúry, globálne burzy oficiálne mienkotvorné média a to balamutením bežných ľudí ľudstva o prospešnosti integrácie smerujúcej k svetovej vláde a likvidácii národných štátov, ich suverenity.  Integračný a globalizačný proces je New– diktát nového svetového globálneho poriadku a to globálnej partokracie 21 storočia a nie je to demokratizácia jednotlivých krajín sveta, viď Africký kontinent dobývania nerastných surovín pre rozvinuté priemyselné krajiny sveta akou je plyn, ropa, urán, diamanty, lacná pracovná sila.
Dôvod balamutenia ľudí zastupiteľskou pseudodemokraciou je prudký nárast demografie, nedostatok surovín pre priemysel, ochrana vtákov, morí, oceánov, pôdy a ovzdušia pred priemyslovým znečistením ekosystému našej planéty.  A tak partokracia sveta, modrí, bieli aj  červení si zobrali Božiu moc v následných rokoch a desaťročiach do svojich rúk cez zastupiteľskú pseudodemokraciu a to de-populáciou ľudstva našej planéty vo všetkých priemyslovo rozvinutých krajinách sveta.
Nehovorím o redukcii ľudstva našej planéty, nakoľko tá sa veľmi ťažko dokazuje v spoločenskom systéme zastupiteľskej pseudodemokracie 21 storočia, kedy ľudia prestavajú dôverovať globálnym výrobcom potravín,  liekov či  vakcín a taktiež ústavným činiteľom a svetovej zdravotníckej organizácii v OSN.
Preto je potrebné už dnes myslieť na to najhlavnejšie a to na potravinovú bezpečnosť a sebestačnosť občanov SR a funkčné a každému dostupné zdravotníctvo a taktiež školstvo.     Som veľmi zvedavý či v tomto smere podnikne strana Smeru už prvé kroky v budúcom  roku.
Preto aj v budúcnosti zostanem  kritikom zastupiteľskej demokracie pluralitných strán a propagátorom  zavedenia priamej samosprávnej demokracie nie len v SR, ale v celom svete našej planéty. Budem to stále pripomínať zastupiteľskému podvodu pseudodemokracie pravice aj ľavice ako sa to dá v emailoch.
Priama demokracia môže byť vytvorená zmenou volebného systému a celkového fungovania spoločnosti. Slovensko môže fungovať ako federácia ôsmych krajov so spoločnou centrálnou vládou, zákony však prijímajú jednotlivé krajské snemy, tie však nesmú byť v rozpore s centrálnou ústavou.
Jednotlivé zložky samosprávy môžu fungovať na obecnej úrovni. Obec je rozdelená na okrsky, z každého sa zvolí jeden zástupca do obecného zastupiteľstva, ten sa bude priamo zodpovedať svojim voličom trebárs na každomesačnom stretnutí, na ktorých môže byť kedykoľvek väčšinou voličských hlasov odvolaný a následne sa v bezprostredných voľbách zvolí iný zástupca.
Ďalšou zložkou je krajská samospráva. Každý okres bude mať piatich zástupcov v krajskom parlamente. Zástupcovia nemajú žiadnu imunitu, sú kedykoľvek odvolateľní, na každomesačnom stretnutí so svojimi voličmi musia v prípade potreby obhájiť svoje rozhodnutia, na nich môže byť kedykoľvek väčšinou hlasov odvolaný a následne sa v bezprostredných voľbách zvolí iný zástupca.
Každý zástupca na ktorejkoľvek úrovni bude povinný svoje rozhodnutia v prípade požiadavky svojich voličov obhájiť, ak sa mu to nepodarí, bude mu hroziť odvolanie. Takto si každý poslanec uvedomí svoju zodpovednosť pred svojimi voličmi.
Pokiaľ ide o vládu, jej členovia by sa vyberali na základe rozsiahlych odborných pohovorov, ktoré by vykonávala komisia zložená z najlepších odborníkov, napríklad profesorov, univerzitných učiteľov alebo vedeckých pracovníkov. Zodpovedali by sa však samotným občanom, ktorí by v prípade nesúhlasu s ich rozhodnutiami mohli na základe zozbierania určitého množstva podpisov iniciovať ich odvolanie.
Uvedené normy by si občania po ročných diskusiách v rozhlase a na TV obrazovkách odsúhlasili v povinnom referende.
Po 22 rokoch negatívnych skúseností a rôznych káuz zastupiteľskej demokracie či internetových informácii o vládcoch našej planéty z Bilderberg Group  mame občania našej krajiny, ale aj iných krajín sveta právo si zvoliť moderný, ľudský či transparentný a dôveryhodný spoločenský systém 21 storočia.
My bežní ľudia odmietame  vládu partokracie a  goríl každej krajiny sveta so spoločenským systémom zastupiteľskej pseudodemokracie  a hlavne  skupiny  goríl z Bilderberg Group.
Je nás stále viac aj keď nám oficiálne  média sveta neprajú a sú na strane zastupiteľského podvodu. Islandská revolta musí prebehnúť naprieč celou Európou. Dosť bolo diktátu Bruselu, respektíve goríl z Bilderberg Group čiže NWO, SB, MMF a G 20 či FEDU a partokrácie sveta.
Jozef Varga
wargas@extel.sk

P.S. Tento blog je napísaný doslovne tak, ako mi ho poslal jeho autor a píšem to len preto, aby ma náhodou niekto nepodozrieval, že som niekde niečo skopíroval bez niečieho súhlasu.
A dal som to na blog preto, lebo s tými názormi súhlasím a mám podobné názory na politiku v našej krajine.

Kiska, pozemkový podvodník

15.12.2018

Takže sme opäť o niečo múdrejší. Denník PRAVDA prišiel s informáciou, že Kiska kúpil v Slavkove až desať pozemkov. „Prezident Andrej Kiska skupoval pozemky pod Tatrami vo Veľkom Slavkove viac »

Aký to paradox, obec Hýľov má za humnami

14.12.2018

... vodnú nádrž s pitnou vodou, ktorou sa desiatky rokov zásobovali celé Košice a teraz takmer sedem rokov tam niektoré rodiny bojujú s nedostatkom pitnej vody. A situácia s nedostatkom vody z viac »

Ficovi chýbajú už iba boxerské rukavice

14.12.2018

S boxerskými rukavicami bude presnou kópiou V. Mečiara. Keď Mečiar bol premiérom a keď mu niektorí novinári položili otázky na telo, tak jeho reakcie boli v tomto štýle: Ty, keď Ti jednu viac »

Kažimír

Kažimír: Vyrovnaný rozpočet si môžeme dovoliť aj s istými rezervami

16.12.2018 13:21

Víťazmi rozpočtu na rok 2019 sú podľa ministra financií rezort obrany a zdravotníctva.

Pavel Brunovský

Vo veku 84 rokov zomrel matematik Pavel Brunovský

16.12.2018 12:48

Matematik a vysokoškolský pedagóg, profesor Brunovský zomrel po ťažkej chorobe.

mäso, nákupy, hydina, supermarket

VIDEO: Lesk a bieda potravín, zahraničné valcujú domáce

16.12.2018 12:00

Obchod s potravinami čaká zlatý vianočný týždeň. A práve teraz sa ukazuje lesk aj bieda ponúkaných potravín - prevahu majú dovážané výrobky nad domácimi.

Island Autobus Nehoda

Pri havárii autobusu v Srbsku zomreli traja ľudia

16.12.2018 11:51

Ďalších 32 ľudí utrpelo zranenia.

kormidlo

Mojim životným krédom je spravodlivosť a tou sa snažím riadiť. Ale v poslednej dobe svojou otvorenosťou už začínam liezť na nervy poniektorým ľuďom, takže asi sa im nepáči moja fotografia - asi budem musieť navštíviť plastického chirurga, aby som sa im zapáčil. :-D

Štatistiky blogu

Počet článkov: 700
Celková čítanosť: 1624242x
Priemerná čítanosť článkov: 2320x

Autor blogu

Kategórie

Odkazy